RO - HU - EN

Serviciile noastre

Va oferim servicii de consultanta pentru accesarea de finantari nerambursabile din fonduri europene. Suntem alaturi de clientii nostri de la elaborarea proiectelor de investitii, la verificarea implementarii proiectului in conformitate cu metodologia de finantare a fondurilor si pana la ultima cerere de plata. Monitorizam permanent noile oportunitati de finantare si suntem primii care ofera informatii si solutii cu privire la implementarea unui proiect pe baza finantarii din fonduri europene. De la noi clientii afla care sunt toate criteriile de eligibilitate si conditiile contractuale specifice programului.

Am elaborate cu succes numeroase proiecte in cadrul urmatoarelor programe:
- PNDR
- POSCCE
- Programare LEADER
- POR
- POSDCA
Alte servicii de consultanta oferite de noi:
- Plan de afaceri
- Analize de cost-beneficiu
- Planificarea bugetelor si verificarea eligibilitatii documentatiilor tehnico-economice

Dezvoltare de proiecte

Perioada de timp necesara intocmirii unei Cereri de finantare poate varia de la cateva zile la cateva saptamani. In functie de programul accesat, de cele mai multe ori dosarul Cerererii de finantare presupune elaborarea urmatoarelor documentatii: Cererea de finantare, Studiu de fezabilitate, Plan de Afaceri, Memoriu justificativ, Analiza cost-beneficiu, Strategii de marketing, etc. Documentatia proiectului va fi realizata intotdeauna in acord cu Ghidul programului, avandu-se in vedere in permanenta respectarea tuturor conditiilor de eligibilitate.


Management

Obtinerea finantarii nesambursabile este un prim pas in dezvoltarea unui proiect de success. Implementarea corecta a proiectului va asigura beneficiarului rambursarea cheltuielilor legate de implementarea proiectului. Implementarea unui proiect poate dura de la cateva luni la maximum 3 ani de la semnarea contractului de finantare.. Echipa noastra asigura consultanta si asistenta necesara realizarii unui management eficient al proiectului. De la asistenta la semnarea contractului de finantare pana la publicarea anuntului de finalizare a proiectului si depunerea la Organismul Intermediar a ultimului raport de progres al acestuia, suntem alaturi de Client asistandu-l in toate activitatile de implementare.
Servicii de consultanta de management de proiect oferite de noi:
- Asigurarea respectarii clauzelor contractuale ale contractului de finantare
- Respectarea regulilor de vizibilitate cu privire la ajutorul financiar acordat de catre programul accesat
- Respectarea documentatiilor si derularea procedurilor de achizitii publice de bunuri / servicii / lucrari
- Asistenta in elaborarea cererilor de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate
- Elaborarea rapoartelor de progres si a solicitarilor de informare din partea Autoritatii de Management a programului


Dezvoltare Strategica

Planificarea teritoriala nu inseamna doar planificarea strategica, ci si aspectele locale de vizualizare a regiunii sau asezarii, bazata pe participare sociala si parteneriate, orientare spre dezvoltare si planificare pe termen mediu. Din 2007 personalul nostru a participat la numeroase procese de planificare.
Planuri regionale elaborate de echipa noastra:
- Strategia de dezvoltare a regiunii locale rurale G10
- Strategia de dezvoltare locala rurala a regiunii Sovidek-Hegyalja
Strategii de dezvoltare elaborate de echipa noastra:
- Planul Integrat pentru dezvoltarea Municipiului Reghin
- Planul Integrat pentru dezvoltarea Municipiului Gheorgheni
- Strategia de dezvoltare a Municipiului Gheorgheni 2014-2020
- Strategia de dezvoltare a comunei Remetea 2014-2020