RO - HU - EN

PNDR Măsura 125b Reabilitare drumuri forestiere comuna Ciumani

Proiectul "Reabilitare drumuri forestiere comuna Ciumani", are ca scop reabilitarea drumurilor forestiere Şumuleu- Mare, Şumuleu- Mic, Prelungire Şumuleu- Mic şi Ballo- Delhia. Lungimea totală a drumurilor este de 25,87 km şi deservesc o suprafaţă totală de 2803,8 ha. Aceste drumuri au o pietruire primară degradată, cu gropi şi denivelări, cu şanţuri neîntreţinute, colmatate sau inexistente. Circulaţia se desfăşoară anevoios în special în peioadele ploioase, datorită inexistenţei unor îmbrăcăminţi rutiere moderne si podeţele existente cu ocazia investiţiei propuse se vor repara.

Aceste probleme vor fi rezolvate prin crearea unei infrastructuri moderne, care să furnizeze facilităţi la nivelul standardelor europene, astfel această zonă va fi şi mai atractivă pentru investiţii, care va contribui la creşterea şi dezvoltarea ei.