RO - HU - EN

PNDR Măsura 322 Modernizarea străzilor din localităţile Păuleni, Delniţa, Şoimeni

Modernizarea străzilor din localităţile Păuleni, Delniţa, Şoimeni, Construire grădiniţă cu program scurt în satul Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc, Extindere casă de cultură, sat Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc, Extindere casă de cultură, sat Păuleni, comuna Păuleni-Ciuc

Obiectul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de bază și îmbunătățirea accesului la servicii de bază pentru populația din comuna Păuleni Ciuc. Prin modernizarea străzilor pietruite din localitățile Păuleni, Delnița, Șoimeni, prin aplicarea unui sistem rutier nouă cu îmbrăcăminte definitivă din mixture asfaltice conform normativelor și standardelor în vigoare se creează straturi rutiere capabile să reziste în condiții mai bune acțiunilor combinate ale factorilor climaterici și de trafic. S-a propus construcția unei grădinițe cu program scurt inclusiv dotarea acesteia în satul Delnița, comuna Păuleni Ciuc. În satul Delnița actualmente grădinița funcționează în aceeași clădire ca și școala, iar conform standardelor europene activitatea grădiniței trebuie separată de cea a școlii. În prezent, construcțiile existente în care se desfășoară activitatea de prestare de servicii culturale, artistice, nu pot servi cu capacitatea maximă nevoilor tuturor membrilor comunității. Pentru rezolvarea problemelor de spațiu, crearea condițiilor normale de lucru a angajaților, artiștilor dar în special pentru asigurarea condițiilor normale de a învăța și prospera cultura și arta s-a propus renovarea și modernizarea construcțiilor existente cu scopul de modernizare a spațiilor actuale și de a crea spații suplimentare, extinderea cu un corp alipit și amenajarea cu grupuri sanitare necesare pentru funcționarea optimă și în conformitate cu normele de calitate în vigoare a caselor de cultură din satele Delnița și Păuleni din punct de vedere sanitar.