RO - HU - EN

Programare LEADER

Specificul axei LEADER - abordarea "de jos in sus" - reprezinta o modalitate de actiune ce permite partenerilor locali sa aleaga un grup coerent de masuri adaptate prioritaţilor identificate pe teritoriul lor şi sa le transpuna in strategii de dezvoltare, pentru a valorifica potenţialul local, autentic, al teritoriului. Grup de Actiune Locala (GAL) – parteneriat public-privat, acord intre reprezentanti ai sectorului public (primarii, consilii judetene, etc), sectorului privat (operatori economici, cooperative, furnizori de servicii,institutii de credit,etc.) si ai societatii civile (asociatii, fundatii, unitati de cult, persoane fizice,etc.)

Unde se pot constitui GAL-uri?


in spatiul rural definit de legislatia româneasca, inclusiv 206 orase mici, care nu depasesc 20.000 locuitori. Populatia din orasele cuprinse in GAL nu poate depasi 25% din numarul total de locuitori din teritoriul GAL. Sprijinul acordat prin axa LEADER ofera posibilitatea, pe baza strategiilor de dezvoltare locala intocmite de GAL-uri, pornind de la nevoile comunitatii, de a combina obiectivele celor trei axe din FEADR respectiv: cresterea competitivitatii, imbunataţirea mediului şi calitatea vieţii/diversificare. Strategiile elaborate de GAL-uri şi selectate de Autoritatea de Management pentru PNDR se materializeaza in proiecte implementate in aria de acoperire teritoriala a GAL. Proiectele sunt sprijinite financiar din fonduri publice (FEADR si buget national), la care se adauga cofinanţarea privata adusa de cei care depun proiectele la GAL.