RO - HU - EN

NVP 122-es intézkedés: A közbirtokossági erdei terület gazdasági értékének javítása: Csíkdánfalván, Csíkkarcfalvi Larix Közbirtokosságnál, Csíkmindszenten, Csíkszentimrén és Csíkszentkirályon

Csíkdánfalva
A projekt keretében olyan eszközök és felszerelések beszerzésére került sor, amelyek a karbantartási munkálatokhoz szükségesek (ritkítás, tisztítás, stb.), a Csíkdánfalvi Közbirtosokosság erdőművelési szabályzatának igényei szerint. A beszerzett eszközök negatív környezeti hatása minimális, lehetővé téve a másodlagos faipari termékek begyűjtését olyan környezettudatos módon, hogy a talaj és a patakok medre ne sérüljön, illetve a talpon maradt fák se. Az említett munkálatok javítják a faállomány állapotát, növelik azok ellenállóképességét a biotikus és abiotikus zavaró tényezőkkel szemben, ugyanakkor könnyítik a fent említett faállományhoz való hozzáférést is. Csíkdánfalva Közbirtokossága összesen egy 1738,2 hektár erdei területtel rendelkezik, amiből 1362,1 hektár a projekt keretében érintett terület.

Csíkkarcfalva
A projekt célkítűzése, hogy a Csíkkarcfalvi Larix Közbirtokosság erdeinek gazdasági értékét növelje, olyan eszközök és gépek beszerzése által, amelyek segítségével el lehet végezni a karbantartási és tisztítási munkálatokat (motoros erdei kasza, mechanikus motoros fűrész, remorkás traktor, stb.). A beruházás például abban segített, hogy a megbetegedett, kiszáradt vagy törött fáktól meg lehessen tisztítani az erdőt, ezzel is segíteni faállomány megfelelő állapotának fenntartását. A beruházás szükségességét az említett eszközök hiánya adta. A Csíkkarcfalvi Larix Közbirtokosság erdei területének össznagysága 1151,67 hektár az erdőgazdalkodási szerződés értelmében (az erdőművelés és II. Konferencia értelmében 1094,6 hektár), amiből a projekt tárgyát képező terület nagysága 860,2 hektár.

Csíkszentimre
A projekt fő célkítűzése az volt, hogy megnövelje a Csíkszentimrei Közbirtokosság erdőinek gazdasági hasznosíthatóságát egy olyan traktor és remorka beszerzésével, amelyek alkalmasak a tisztító, a karbantartási illetve egyéb erdei munkálatok végrehajtására, a faállomány egészségi állapotának fenntartása érdekében is. A beszerzett eszközök környezeti hatása minimális, lehetővé téve a másodlagos faipari termékek begyűjtését olyan környezettudatos módon, hogy a talaj és a patakok medre ne sérüljön, illetve a talpon maradt fák se. Az említett munkálatok javítják a faállományn egészségi állapotát, ugyanakkor könnyítik a hozzáférést is ehhez a faállományhoz. A Csíkszentimrei Közbirtokosság tulajdonában egy 1750,2 hektár nagyságú erdei terület szerepel, amelyből a projekt tárgyát 1520,41 hektár képezi.

Csíkszentkirály
A projekt keretében olyan eszközök és felszerelések beszerzésére került sor, amelyek a karbantartási munkálatokhoz szükségesek (ritkítás, tisztítás, stb.), a Csíkszentkirályi Közbirtokosság erdőművelési szabályzatának igényei szerint. A beszerzett eszközök negatív környezeti hatása minimális, lehetővé téve a másodlagos faipari termékek begyűjtését olyan környezettudatos módon, hogy a talaj és a patakok medre ne sérüljön, illetve a talpon maradt fák se. Az említett munkálatok javítják a faállomány állapotát, növelik azok ellenállóképességét a biotikus és abiotikus zavaró tényezőkkel szemben, ugyanakkor könnyítik a fent említett faállományhoz való hozzáférést is. A Csíkszentkirályi Közbirtokosság 1878,1 hektár erdei területet birtokol, amelyből 1621,8 hektár terület képezi a jelen projekt tárgyát.