RO - HU - EN

GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 2014 – 2020 keretében összesen 1,329 milliárd euró van kiírva, olyan projektek finanszírozására, amelyek hozzájárulnak Románia gazdasági versenyképsségének növeléséhez, főleg ami a kutatás, fejlesztés és innováció támogatását illeti, valamint az információs és kommunikációs technológia infrastrukturájának támogatására vonatkozóan is.

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 2014 - 2020 keretében javasolt támogatási priorítások:


Célkítűzés: Kutatás, technológia-fejlesztés és innováció támogatása
- A magán beruházások, vállalkozások és kutatóintézetek közötti együttműködések támogatása;
- Azon pénzügyi eszközök népszerűsítése, amelyek a kutatásba és innovációba befektetett magán beruházásokat támogatják, valamint az innovatív kezdő (start-up) és spin-off vállalkozásokat ösztönzik.
- A köz- és magánkutatási infrastruktúra fejlesztése, úgy is, mint meglévő vagy indulú klaszterek vagy egyéb kutatási struktúrák (nemzeti /regionális/európai) részeként.

Célkítűzés: Az információs és kommunikációs technológiához való hozzáférés javítása, ezek használatának és minőségének növelése
- A vállalkozások által használt IKT-k népszerűsítése, beleértve az elektrónikus kereskedelem applikációit és innovációit;
- E-kormányzás típusú fejlesztések vállalkozások és állampolgárok számára (e-kormányzás 2.0);
- “felhő adatkezelés” ("cloud computing") típusú technológiák fejlesztése;
- Olyan online, korszerű közszolgáltatások elérhetősége, amelyek lehetővé teszik a különböző rendszerek interakcióit (országos szinten is), amelyek jelenleg nincsenek befoglalva a régiók illetve szektorok szintjén.

Célkítűzés: A társadalmi befogadás népszerűsítése és a szegénység elleni küzdelem
- A távgyógyászati rendszerek kifejlesztése, az orvosi kórlapok digitalizálása, illetve személyes, anonimizált adatok felhasználásával az orvosi kutatások támogatása;
- A digitalis kultúra fejlesztése.

Célkítűzés: Az információs és kommunikációs technológiához való hozzáférés növelése, ezek használatának és minőségének javítása
- Új generációs hozzáférési infrastruktúra kibővítésére fordított támogatás folytatása a szélessávú internethálózatok korszerűsítése érdekében.

Célkítűzés: Az információs és kommunikációs technológiához való hozzáférés javítása, ezek használatának és minőségének növelése
- Közintézmények szintjén bevezetni a nyílt adatokat annak érdekében, hogy az elektrónikus és online rendszerek közötti együttműködés javuljon.
- Az e-kormányzási eszközök használatának növelése (beleértve a köztisztviselők képzését is).