RO - HU - EN

ROP – Regionális Operatív Program 2014 – 2020

PRIORÍTÁSI TENGELYEK:


1.A technológiai kutatás-fejlesztés és innováció támogatása

Célkítűzések/priorítások és intézkedések:
- Az innováció és a technológia-transzfer infrastruktúrájának létrehozása, korszerűsítése és kibővítése;
- Szolgáltatások, javak és felszerelések beszerzése a technológiatranszfer-egység részére;
- A technológiatranszfer egységének sajátos tevékenységei (technológiai beruházási tanulmányok, a gazdasági szereplők átszervezésénél, újraméretezésénél való tanácsadás, technológiai transzfer és érvényesítés, előrejelzés, technológiai értékelés, technológiai audit, statisztikai elemzés és az innováció hatékonyságának mutatói, speciális adatbankok létrehozása, fejlesztése és fenntartása, stb.)

2. Kis- és közepesvállalkozások versenyképességének növelése

Célkítűzések/priorítások és intézkedések:
- A vállalkozói szellem népszerűsítése, főképp az új ötletek gazdasági kiaknázásának elősegítésében valamint az új vállalkozások létrejöttének az ösztönzésében, beleértve az üzleti inkubátorházak kialakítását is.

Projekt típusok (orientatív tevékenységtípusok):
- A KKV-k számára új technológiák beszerzése (beleértve a licenszeket, know how-kat) és használata (szakkurzusokon keresztül);
- Innovatív tevékenységek (folyamat, termék, marketing, szolgáltatások);
- Inkubátorházak létrehozása/korszerűsítése/kibővítése,valamint azokhoz kapcsolodó szolgáltatások fejlesztése.

3. A kevesebb széndioxidot kibocsátó gazdaságtípusra való áttérés támogatása

Célkítűzések/priorítások és intézkedések:
- A középületek hőellátásának korszerűsítése, beleértve a kapcsolódó konszolidációs intézkedéseket
- A lakóházak hőellátásának korszerűsítése, beleértve a kapcsolódó konszolidációs intézkedéseket
- A megújuló energiaforrások népszerűsítése: napelemek, fotovoltaikus napelemek, stb.;
- Az elektromos energiagazdalkodásra és népszerűsítésre írányuló intelligens rendszerek;
- Beruházások a közvilágítási rendszerekbe, beleértve a környezeti megvilágítást is;
- Kerékpárutak kialakítása/korszerűsítése/rehabilitációja;
- Járdák építése/korszerűsítése/rehabilitációja;
- Az elektromos közlekedési utak korszerűsítése/rehabilitációja/kibővítése (villamos), beleértve a futófelületet is (városi ucták, járdák/megállók) valamint a kapcsolódó technikai infrastruktúrát is;
- Elektromos/környezettudatos utazási eszközök beszerzése a városi tömegközlekedési szolgáltatók számára;
- A tömegközlekedési raktárak építése/korszerűsítése/rehabilitációja;
- Korszerű közlekedési menedzsmentrendszerek fejlesztése, pl. jegyrendszer, stb.;
- Fák ültetése a köztereken, járdákon illetve a városok fő közlekedési pontjainál.

4. Fenntartható városfejlesztés6.Fenntartható közlekedési rendszerek népszerűsítése

Célkítűzések/priorítások és intézkedések:
- A megyei úthálózat korszerűsítése, amely biztosítja a közvetlen vagy közvetett összeköttetést a transzeurópai közlekedési hálózattal (TEN-T); ;
- A megyei utak által átszelt városok belterületén kerékpárutak építése/kialakítása.
- Az adott megyei úthoz tartozó kerülőutak építése/rehabilitációja/korszerűsítése
- Hidak és kishidak építése/korszerűsítése/rehabilitációja;
- Közlekedési csomópontok, folyosók és felüljárók építése/korszerűsítése/rehabilitációja; (építés csak a TENT-T-hez való csatolás esetén)
- A víz-, gáz-, csatorna-, telefon-, és elektromosenergia hálózatok eltérítése;
- Környezetvédelmi rendezések;

8. Társadalmi és közegészségügyi infrastruktúra fejlesztése

Célkítűzések/priorítások és intézkedések:
- A közegészségügyi infrastruktúra kiépítése/rehabilitációja/korszerűsítése (járóbeteg-rendelők, intervenciós központok);
- Specifikus berendezéssel ellátni a közegészségügyi infrastruktúrát;
- A szociális szolgáltatások infrastruktúrájának kiépítése/rehabilitációja/korszerűsítése;
- Specifikus berendezéssel ellátni a kiépített/rehabilitált/korszerűsített szociális infrastruktúrát;
- Az intézményi támogatásról való áttérés a helyi szintű támogatásra és az ennek megfelelő infrastruktúra kiépítése/korszerűsítése (lakóotthonok, családi apartmanok, védett lakások, stb.)

9. A társadalmi befogadás népszerűsítése és a szegénység elleni küzdelem

Célkítűzések/priorítások és intézkedések:
- Szociális lakások építése/rehabilitációja/korszerűsítése;
- Beruzások a szociális szolgáltatások és a közegészégügyi infrastruktúrába – olyan központok építése és felújítása, amelyek teljes körű szociális és orvosi ellátást nyújtanak;
- A foglalkoztatottság serkentése a szociális gazdasági tevékenységek által;
- Közösségfejlesztő tevékenységek – tájékoztatás, tanácsadás;
- A bölcsödei infrastruktúra felszerelése/rehabilitációja/korszerűsítése;
- Az ovódai infrastruktúra építése/felszerelése/rehabilitációja/korszerűsítése
- A kötelező, általános iskolai infrastruktúra építése/felszerelése/rehabilitációja/korszerűsítése (I-VIII. osztály);
- Szakiskolák infrastruktúrájának felszerelése/rehabilitációja/korszerűsítése;
- Az egyetemi szintű oktatási infrastruktúra felszerelése/rehabilitációja/korszerűsítése;
- A rehabilitációs és büntetés-végrehajtási oktatási központok infrastruktúrájának felszerelése/rehabilitációja/korszerűsítése (osztálytermek, könyvtárak, műhelyek, stb.).

12. Technikai tanácsadás

Célkítűzések/priorítások és intézkedések:
- A Regionális Operatív Program megvalósításának, menedzsmentjének és értékelésének támogatása;
- A ROP-al kapcsolatos informáló és népszerűsítő tevékenységek támogatása;
- A telekönyvi nyilvántartás vezetése.