RO - HU - EN

LEADER Program

A Leader tengely „alulról felfele” típusú megközelítése lehetővé teszi, hogy a helyi partnerek olyan koherens intézkedések közül válaszhassanak, amelyek az adott területre vonatkozó priorításoknak megfelelőek. Ezt követően, a szóban forgó priorítások fejlesztési stratégiákba való beágyazása lehetővé teszi, hogy a LEADER térség helyi és autentikus potenciáljának hasznosítása megvalósuljon. A Helyi Akciócsoport (HACS) egy olyan együttműködési forma, amely a közszféra (polgármesteri hivatalok, megyei tanácsok, stb.), magánszféra (gazdasági szereplők, szövetkezetek, szolgáltatók, hitelintézetek, stb.) illetve a civil társadalom (egyesületek, alapítványok, fizikai személyek, vallási egységek, stb.) között valósul meg.

Hol hozhatók létre HACS-ok?


A román törvényhozás által meghatározott vidéki területeken, beleértve azt a 206 kisvárost, ahol a lakosság nem haladja meg a 20.000 lakost. Továbbá, a HACS-ba befoglalt városok lakossága nem haladhatja meg a HACS területére eső teljes lakosság létszámának a 25%-át. A LEADER tengely keretében elérhető támogatás, a HACS-ok által összeállított helyi fejlesztési stratégiák alapján lehetőséget biztosít, hogy a helyi közösség igényeiből kiindulva hozzájáruljon az EMVA három tengelyébe foglalt célkítűzések megvalósításához: a versenyképesség növeléséhez, illetve a környezet és az életminőség javulásához, diverzifikálásához. A HACS-ok által kidolgozott és a NVP Menedzsment Hatósága által kiválasztott stratégiák olyan projekteket érintenek, amelyek a HACS-ok területi vonzáskörébe tartoznak. Ami a projektek finanszírozását illeti, ezeket közpénzekből (EMVA és állami költségvetésből) kivitelezik, illetve a projektek benyújtói részéről biztosított saját hozzájárulás által.