RO - HU - EN
RO - HU - EN

Ghiduri

NVP 2014-2020- 6.1 Fiatal Gazdák

A NVP 2014-2020 keretében elindult az első projektfelhívás a 6.1 alintézkedés alatt a fiatal gazdák támogatására vonatkozóan.
Állapot: AKTÍV
Projekt benyújtási határidő: 2015.10.30
Költségvetés: 111.209.889 euró

Mit ajánl ez a támogatás?
- Lehetőséget a fiatal gazdák számára, hogy egy mezőgazdasági üzem vezetőiként/menedzsereiként
- Menedzsment javulást, a mezőgazdasági szektor versenyképességének növelését, összhangban a környezetvédelmi, higéniai követelményekkel, illetve az állatok jólétére és a munkahelyi biztonsági intézkedésekre vonatkozóan is;
- A fiatal gazdák számának növelését, akik először tevékenykednek, mint mezőgazdasági üzemek vezetői;
- A vidéki területeken élő fiatalok és családok bátorítása arra, hogy vidéken állapodjanak meg, amely általánosan pozitív hatással van az országos gazdaságra.

Kik a jogosult kérelmezők?
- - Az a fiatal gazda, aki megfelel az Európai Parlament és EU Tanács 1305/2015-ös szabályzatának 2-es cikkelye mentén meghatározott előírásoknak, definiciónak, és aki úgy szerepel, mint a mezőgazdasági üzem egyedüli vezetője
- Olyan jogi személy, amely több részvényessel rendelkezik és, ahol a 1305/2015-ös szabályzat értelmében vett fiatal gazda hosszútávon felügyeli a gazdálkodással kapcsolatos döntéseket, valamint az üzemmel kapcsolatos pénzügyi kockázatokat és előnyöket.

A vissza nem téritendő támogatás maximum 50.000 Euró, amely az alábbiak alapján, két részben kerül kifizetésre:
a támogatás 75%-a a finanszírozási döntés megérkezésekor
a támogatás 25%-a pedig a finanszírozási döntés utáni 3 év leforgása alatt.

DOCUMENTÁCIÓ Hasznos dokumentumok megtalálhatók itt


NVP 2014-2020 – 4.1: Beruházások mezőgazdasági üzemekbe

A 4.1-es alintézkedés keretében a projektkérelmek benyujtásának időszaka elindult.Az alintézkedés a mezőgazdasági üzemek fejlesztését célozza a NVP 2014-2020-on belül.
Állapot: AKTÍV
Benyújtási határidő: 2015.10.30
Költségvetés: 205.776.952 euró

Mi a célja ennek az altámogatásnak?
1. A mezőgazdaság versenyképességének növelése, a mezőgazdasági termékek skálájának kibővítése illetve a termékek minőségének javulása által hozzájárulni a mezőgazdasági üzemek általános teljesítőképességéhez;
2. A kis- és közepes üzemek átalakítása kereskedelmi üzemekké;
3. A beruházások típusától függetlenül tiszteletben tartani a közösségi normákat;
4. A mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelése a termékek helyben történő feldolgozása által (a farmon) és direkt értékesítése az integrált élelmiszerláncok kialakítása és népszerűsítése érdekében.

Kik a jogosult kedvezményezettek?
- A Európai Únió 1307/2013-as szabályzatának 4-es cikkelye mentén meghatározott gazdák, mint fizikai vagy jogi személyek, vagy azok csoportja (függetlenül az ilyen csoportok jogi státuszától), aki(k) üzeme Románia területén helyezkedik el és mezőgazdasági tevékenységet folytatnak.

A támogatás az alábbiak alapján kerül odaítélésre:

Azon gazdaságok esetén, amelyek gazdasági mérete maximum 500.000 STÉ (standard termelési érték) a jogosult költségek 50%-a vissza nem térítendő támogatás, és nem fogja meghaladni:
Szimpla beszerzési projektek – maximum 500.000 euró valamint 100.000 euró a kisgazdaságok számára;
Építkezési-szerelési munkálatokat is célzó projektek – maximum 1.000.000 euró a zöldség ágazaton belül, valamint 200.000 euró a zöldség ágazaton belül működő kisgazdaságok számára;
Maximum 1.500.000 euró a védett helyen termelt zöldségek esetén (üvegházakban), valamint 300.000 euró az állattenyésztéssel foglalkozó kisgazdaságok számára;
Az integrált élelmiszerláncok létrehozását célzó projektek részére maximum 2.000.000 euró, valamint 400.000 euró a kisgazdák számára;

Olyan gazdaságok esetén, amelyek STÉ-je meghaladja az 500.000-et, a vissza nem téritendő támogatás összege 30%-os lesz és nem haladja meg:
- Maximum 500.000 euró a szimpla beruházású projektek részére;
- Építkezési-szerelési munkálatokat is célzó projektek - maximum 1.000.000 euró a zöldség szektor részére, valamint maximum 1.500.000 euró a védett helyen termesztett zöldségek esetén (üvegházak) és az állattenyésztési szektor részére;
- Az integrált élelmiszerláncok létrehozását célzó projektek részére maximum 2.000.000 euró;

A szövetkezetek és a termelői egyesületek (csoportok) esetén a támogatás 50%-os és függetlenül a beruházás típusától nem haladja meg a 2.000.000 eurót.

DOCUMENTÁCIÓ: Hasznos dokumentumok megtalálhatók itt


NVP 2014-2020 – 19.1: Előkészítő támogatás a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására

Elindult az első projekt felhívás a 19.1-es alintézkedés keretén belül, a HACS-ok részére az új NVP 2014-2020 keretében.
Állapot: AKTÍV
Benyújtási határidő: 2015.05.08
Költségvetés: 2.400.000 euro

Mit támogat ez az alintézkedés?
- A Helyi Akciócsoportok olyan köz- és magánszféra közötti együttműködések, ahol a tagok egy homogén vidéki területről, a közszféra illetve a magánszféra és civil társadalom képviselői. A HACS tagjainak egy sor olyan követelményt kell teljesíteniük, amely az összetételre, az adott területre vonatkozik, valamint meg kell valósítaniuk egy integrált stratégiát az adott terület fejlesztése érdekében.
- A magán gazdasági szereplők, valamint a civil társadalom egyéb képviselői legkevesebb 51%-os képviselettel kell, hogy rendelkezzenek úgy a partnerség, mint a döntéshozatal szintjén. Az adott terület teljes lakosságának 25%-a lehet csak városi. A városi közegből érkező képviselők maximum 25%-os arányban lehetnek jelen a döntézhozatal szintjén (a HACS vezető szervei illetve a szelektáló bizottság).
- Az előkészítő támogatás a jogosult kedvezményezettek támogatásában rejlik a helyi fejlesztési stratégia kidolgozására vonatkozóan.

Kik a jogosult kedvezményezettek?
Jelen alintézkedés keretében a köz-magán partnerségek a jogosult kedvezményezettek, függetenül attól, hogy HACS által lefedett területet képviselnek, amelyek a NVP 2013-2007 időszakban ki voltak választva, vagy olyan meglévő/potenciális partnerségek, ahol a tagok volt HACS tagok és/vagy, ahol olyan partnerek is szerepelnek, akik még nem HACS tagok. Az előkészítő támogatás megszerzése érdekében a fent említett kedvezményezettek a Vidéki Beruházási-finanszírozási Ügynökséggel (AFIR) kell kössenek finanszírozási szerződést, a hivatalosan kinevezett képviselőn keresztül.

Mire adják a támogatási összeget?
Elszámolható költségek:

(a) tanácsadási, tájékoztatási, műhelymunkák szervezésével járó költségek a HFS kidolgozása érdekében;
(b) technikai és pénzügyi szaktanácsadás a HFS kidolgozása érdekében, beleértve a stratégia kidolgozásához szükséges információ és adatgyűjtési költségeket;
(c) a HFS stratégia kidolgozását érintő személyzeti költségek;
A vissza nem téritendő támogatás alapelve, hogy a kedvezményezett által elköltött elszámolható költségeket visszatérítse.

DOCUMENTÁCIÓ: Hasznos dokumentumok megtalálhatók itt


4.2-es Alintézkedés – Beruházások támogatása a mezőgazdasági termékek feldolgozására és marketingjére

Mit ajánl ez a támogatás?
A jelen alintézkedés célja, hogy támogassa azokat a beruházásokat, amelyek hozzájárulnak a mezőgazdasági üzemek versenyképességének növeléséhez az aktuális mezőgazdasági szerkezethez viszonyított performens felszerelések és gépezetek által, valamint a mezőgazdasági üzemek (különösen a közepes nagyságú farmok, illetve a kis és közepes mezőgazdasági egyesületek) korszerűsítését célzó beruházásokat és az állóeszközök minőségének javulását is szem ellőtt tartja. A mezőgazdasági üzemek általános teljesítőképességének javítása a mezőgazdasági tevékenység versenyképességének növelése, az agrártermelés változatossága és a megtermelt termékek minőségének növelése által;
- A kis- és közepes üzemek átalakítása kereskedelmi üzemekké;
- A beruházások típusától függetlenül tiszteletben tartani a közösségi normákat;
- A mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelése a termékek helyben történő feldolgozása által (a farmon) és direkt értékesítése az integrált élelmiszerláncok kialakítása és népszerűsítése érdekében

Kik a jogosult kérelmezők?
- Gazdák, kivéve a nem hivatalos fizikai személyek;
- Az érvényben levő nemzeti szabályozással összhangban létrehozott szövetkezetek (mezőgazdasági szövetkezetek és szövetkezeti társulások), termelői csoportok;

A VISSZA NEM TÉRITENDŐ TÁMOGATÁS a következők alapján kerül odaítélésre:
Azon gazdaságok esetén, amelyek gazdasági mérete maximum 500.000 STÉ (standard termelési érték) a jogosult költségek 50%-a vissza nem térítendő támogatás és nem fogja meghaladni:
1. Szimpla beszerzésiprojektek:
- maximum 500.000 euró valamint 100.000 euró a kisgazdaságok számára;
2. Építkezési-szerelési munkálatokat is célzó projektek:
- maximum 1.000.000 euró a zöldség ágazaton belül, valamint 200.000 euró kisgazdaságok számára, a zöldség ágazaton belül;
- maximum 1.500.000 euró a védett helyen termelt zöldségek esetén (üvegházakban), valamint 300.000 euró az állattenyésztéssel foglalkozó kisgazdaságok számára;
3. Az integrált élelmiszerláncok létrehozását célzó projektek részére
- maximum 2.000.000 euró, valamint 400.000 euró a kisgazdák számára.

Olyan gazdaságok esetén, amelyek STÉ-je meghaladja az 500.000-et, a vissza nem téritendő támogatás összege 30%-os lesz és nem haladja meg::
1. Maximum 500.000 euró a szimpla beszerzési projektek részére
2. Építkezési-szerelési munkálatokat is célzó projektek - maximum 1.000.000 euró a zöldség szektor részére, valamint maximum 1.500.000 euró a védett helyen termesztett zöldségek esetén (üvegházak) és az állattenyésztési szektor részére;
3. Az integrált élelmiszerláncok létrehozását célzó projektek részére maximum 2.000.000 euró.


A szövetkezetek és a termelői egyesületek (csoportok) esetén a támogatás 50%-os és függetlenül a beruházás típusától nem haladja meg a 2.000.000 eurót.


6.2-es Alintézkedés – Nem mezőgazdasági tevékenységek támogatása a vidéki területeken

A jelen alintézkedés keretében támogatott beruházások CÉLJA a vidéki területeken létrehozni kívánt, nem mezőgazdasági mikró- és kisvállalkozások támogatása illetve azok fejlesztése, annak érdekében, hogy hozzájáruljon egy fenntartható gazdaság kialakításához, munkahelyek teremtéséhez és vidéken a szegénység visszaszorításához.

Mit ajánl ez a támogatás?
- Új, nem mezőgazdasági tevékenységek kialakítása, főleg kisgazdák vagy a családtagjaik számára, vidéki területek kisvállalkozásai számára;
- A helyi gazdaság változatossá tétele a mikró- és kisvállalkozások számának (nem mezőgazdasági szektor) növelése, a szolgáltatások fejlesztése és munkahelyek teremtése (a vidéki területeken) által;
- A hagyományos tevékenységek megmaradásának és fejlesztésének támogatása.

Kik a jogosult kérelmezők?
- Olyan gazdák vagy olyan vidéki területen tevékenykedő mezőgazdasági háztartási tagok, akik először indítanak nem mezőgazdaság jellegű tevékenységet, annak érdekében, hogy munkájukat/szolgáltatásaikat változatosabbá tegyék
- Olyan vidéki mikro- illetve kisvállalkozások, akik egy új, nem mezőgazdasági tevékenységet akarnak folytatni;

VISSZA NEM TÉRITENDŐ TÁMOGATÁS :
Két részletben kerül kifizetésre:
- a finanszírozási összeg 70%-át a támogatási döntés megérkezésekor;
- a finanszírozási összeg 30%-át a támogatási döntés utáni 57 hónap leforgása alatt
A támogatás a következőképpen alakul:
- 70.000 euró/ projekt: termelő tevékenységek, orvosi és állatorvosi szolgáltatások, agróturisztikai elszállásolási szolgáltatások, szabadidős és vendéglátási szolgáltatások a turisztikai szektorban;
- 50.000 euró/ projekt egyéb tevékenységek esetén;


6.4-es Alintézkedés – Beruházások a nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozására és fejlesztésére

A jelen alintézkedés keretében a támogatott beruházások CÉLJA, hogy segítse azon mikró- vagy kisvállalkozásokat a vidéki területeken, amelyek nem mezőgazdasági tevékenységet szeretnének elindítani, vagy a mezőgazdasági tevékenység mellett egyéb (nem mezőgazdasági) tevékenységet is szeretnének folytatni.

Mit ajánl ez a támogatás?
- A vidéki üzleti szféra ösztönzését, hozzájárulva a vidéki, nem mezőgazdasági tevékenységek számának növeléséhez;
- A meglévő, nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése; új munkahelyek létrehozása, a vidéki lakosság jövedelmének növelése, a vidéki és városi egyenlőtlenségek csökkentése.

Kik a jogosult kérelmezők?
- A meglévő, vidéki mikro- és kisvállalkozások;
- Az újonnan létrehozott vidéki mikro- és kisvállalkozások, akik bizonyítani tudják a társfinanszírozási kapacitásukat;
- Olyan gazdaságok, amelyek tevékenységüket úgy teszik változatossá, hogy nem mezőgazdasági tevékenységeket kezdenek folytatni már meglévő mikró-, illetve kisvállalkozásaik keretén belül;

A projekt teljes költségvetését illetően a VISSZA NEM TÉRITENDŐ TÁMOGATÁS 90%-os:
- nem haladja meg a 200.000 eurót/kedvezményezett a 3 költségvetési év alatt;
- tiszteletben tartja a minimis támogatásra (sprijin de minimis) vonatkozó 1407/2013-as Szabályzatot.


4.2a Alintézkedés – Beruházások a gyümölcstermesztő szektorban a termékek feldogozására és marketingjére

A jelen alintézkedés keretében a támogatott beruházások CÉLJA, hogy támogassa a gyümölcs feldolgozással foglalkozó, illetve a gyümölcs alapú termékeket előállító vállalkozások tárgyi és immateriális beruházásait.

Mit támogat ez az alintézkedés?
- Az EUMSz (az Európai Únió működéséről szóló Szerződés) I.-es mellékletében meghatározott gyümölcstermelő szektorból származó nyersanyag-feldolgozással foglalkozó vállalkozások létrehozása, kibővítése és korszerűsítése;
- A helyi gyűjtő, tároló, kondicionáló, szelektáló és csomagoló állomások, hálózatok létrehozása, kibővítése és/vagy korszerűsítése;
- Megujúló energiaforrások előállítása és használata;
- Energetikai hatékonyság;
- Népszerűsítő, marketing tevékenységek;

Kik a jogosult kedvezményezettek?:
- Az érvényben levő nemzeti törvények értelmében vett mikro-, kis-, közepes és nagyválallkozások;
- Termelői csoportok és szövetkezetek (mezőgazdasági és ellátó szövetkezeti társulások) azzal a feltétellel, hogy a megvalósított beruházások a saját tagok érdekeit szolgálják.

A VISSZA NEM TÉRITENDŐ TÁMOGATÁS a következőképpen kerül odaítélésre:
Mikro- és kisvállalkozások - a teljes, jogosult költségek 50%-a, ami nem haladhatja meg:
- 600.000 eurót olyan projektek esetén, amelyek beruházásai nem fedik le a teljes élelmiszerláncot;
- 900.000 eurót olyan beruházásokra, amelyek lefedik a teljes élelmiszerláncot (gyűjtés, szelektálás, tárolás, csomagolás, feldolgozás).

Közepes vállalkozások - a teljes, jogosult költségek 50%-a, ami nem haladhatja meg:
- 800.000 eurót olyan projektek esetén, amelyek beruházásai nem fedik le a teljes élelmiszerláncot;
- 1.100.000 eurót olyan beruházásokra, amelyek lefedik a teljes élelmiszerláncot (gyűjtés, szelektálás, tárolás, csomagolás, feldolgozás).

Nagy vállalkozások - a teljes, jogosult költségek 50%-a, ami nem haladhatja meg:
- 1.000.000 eurót olyan projektek esetén, amelyek beruházásai nem fedik le a teljes élelmiszerláncot;
- 1.500.000 eurót olyan beruházásokra, amelyek lefedik a teljes élelmiszerláncot (gyűjtés, szelektálás, tárolás, csomagolás, feldolgozás).