RO - HU - EN

Aktuális információk

Örömteli sikerráta a „2016 A KÜLHONI FIATAL MAGYAR VÁLLALKOZÓK ÉVE PROGRAM” pályázati kiírásban

Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel nyugtáztuk, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „2016 A KÜLHONI FIATAL MAGYAR VÁLLALKOZÓK ÉVE PROGRAM” keretében a cégünk által összeállított 4 pályázatot is sikeresen bírálták el. Mindez a következő számok tükrében számít kiemelkedőnek: - 967 leadott pályázat
- 117 nyertes pályázat
- A leadott pályázatok 12%-a nyert

Folytatás...

A 12%-nyi pozitívan elbírált támogatási kérelem közé tehát a CDC Consulting által összeállított 4 dosszié is befért. Nyertes pályázóink eltérő tevékenységterületeket képviselnek, találunk köztük két mérnöki tervezéssel foglalkozó céget, egy vendéglátó egységet, illetve egy mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozást is.

Az ehhez hasonló sikereinkből építkezve továbbra is állunk Ügyfeleink rendelkezésére!

Közeledik a leadási határidő a “2016 A KÜLHONI FIATAL MAGYAR VÁLLALKOZÓK ÉVE” pályázati kiírásban!

A pályázásra jogosultak július 15-ig nyújthatják be pályázatukat.

A pályázás feltételei:
- 1976 január 1. után született vállalkozó aki már betöltötte a 18. életévét
- Megszerzett vagy folyamatban lévő magyar állampolgárság
- Mikro- vagy kisvállalkozás

Folytatás...

A vissza nem térítendő támogatás formája előfinanszírozás, értéke 3.000.000 és 6.000.000 forint között mozoghat.

További információkért látogasson el irodánkba:
Csíkszereda, Márton Áron utca 18.
office@cdc2020.com
www.facebook.com/cdc2020
Tel.: 0726-777-129

Általános észrevételek a Csíkszereda Integrált Városfejlesztési Stratégiához

1. Köztudott, hogy az ilyen stratégiáknak a célja a város versenyképességének növelése és az életminőség javítása.
2. Ez a két elem ebben a stratégiában megjelenik, de csak elvi szinten.
3. A stratégia első része egy hatalmas mennyiségű statisztikai elemzést tartalmaz, amely a helyzetértékelést szolgálja.
Észrevételek a statisztikai elemzésekről:
A statisztikai elemzéseket azon a területeken érdemes elvégezni, amelyek a későbbiekben a fejlesztési területek is lesznek. Ebben a tanulmányban ebből a szempontból sok a felesleges ide nem illő statisztika.
A statisztikai elemzés nem helyettesíti a helyzetértékelést, hanem segíti azt. Tehát nem lehet megkerülni egy alapos helyzetértékelést.

Folytatás...

4. A nem kellőképpen meghatározott kiindulás miatt nem tudjuk, hogy mi a bázis, honnan indul a jelenlegi integrált városfejlesztés tervezése. Néhány évvel ezelőtt már volt Csíkszeredának egy integrált városfejlesztési stratégiája, abból mi valósult meg és mi nem, miért nem stb. Ésszerűnek látszik, hogy a korábbi stratégia végrehajtása, eredménye legyen a bázis.
5. Nehezen értelmezhető a „Társadalmi vonzerő” kifejezés. Talán a város népességmegtartó képességét jelenti, de akkor miért nem úgy nevezik. Azért is félrevezető, mert a Gazdasági vagy Turisztikai vonzerő határozott jelentéssel bír, amíg a „Társadalmi vonzerő” esetében ez nem áll fenn.
6. A tervezés és végrehajtás időtávja (kezdő –és végpont) sok esetben eltérő. 2016-2020, 2016-2023, 2025 vagy egyes esetekben két évtized). Ez elképzelhető, de akkor ezt indokolni szükséges, hogy mikor mennyi.
7. Az egyes beavatkozások és projektjavaslatok között nem kerülnek bemutatásra a szinergiák.
8. Hiányoznak a javasolt beavatkozások és projektek közgazdasági modelljei. Ezek azért nem lehetnek csak a későbbi tervezési fázis tárgykörei és feladatai, mert a stratégia nem épülhet csak és kizárólagosan majd a jövőben elvégzendő tervezés hipotetikus eredményeire. Ezeknek a becslő jellegű számításait már most el kell végezni, mert különben hogyan hozzanak döntést az arra illetékesek?
9. A stratégia projektszintje meglehetősen megalomán, szinte az egész város képletesen „átépítésre” kerül, de csak szándékaiban ilyen, mert a javasolt projektek ehhez képest sokszor igen szerények vagy feleslegesek. Pl. nincs definiálva, hogy egy ilyen nagyságú város esetében, mint Csíkszereda, mit jelent a „smart city” program, ugyanazt, mint egy több százezer, vagy millió lakosú város esetében? Sokszor belelépnek a tervezők ebbe a csapdába, olyan beavatkozásokat javasolnak, amelyre lehet, hogy a városnak nincs is szüksége.
10. Hiányzik az a kiforrott városfejlesztési koncepció, amelyre alapozni lehet egy stratégiát.
11. Újra neki kellene látni a stratégiaépítésnek.

Néhány konkrét példa:

Gazdaságfejlesztés

1. A városnak nincs gazdaságfejlesztési stratégiája? Mert egyedül csak a kultúra fejlesztésére vonatkozó célokat idézték a szerzők. Ha nincs akkor arra is szükség lenne.
2. A fő gazdaságfejlesztési prioritások:
a. a helyi és térségi adottságokra épülő fa és textilipari dizájn és
b. a más tevékenységi ágak alapjául szolgáló ICT szektor
Ezek szerint inkább a tervezés és a szolgáltató ICT fejlesztés lenne a kitörési pont? Tehát semmilyen termelés nem jöhet szóba? És a tervezéshez és ICT-hez kell innovatív inkubáció? És oktatási és inkubátor központ, mert itt képződnek majd start up-ok és jönnek a befektetők? Ez így összességében nem a valóság talaján áll.
Vélhetően a tervezők ilyen projekteket még nem realizáltak. Mert ha igen, akkor tudhatnák, hogy amit szeretnének, ahhoz nagyon erős egyetemi és ehhez kapcsolódó innovációs (K+F+I) háttér kell.
Ráadásul a megcélzott beavatkozások tipikusan a mikrovállalkozók körét érik el, akik nem foglalkoztatnak csak 1-2 dolgozót. Ez a gazdaságfejlesztési elképzelés elsősorban az oktatásra és képzésre (felnőttképzés) fókuszál, nem pedig arra, hogy a város a helyi vállalkozók növekedését milyen eszközökkel segítheti és hogy az új vállalkozók betelepüléséhez milyen fejlesztésekkel és egyéb eszközökkel járulhat hozzá.
A turizmusfejlesztés javaslatai akár a 25 évvel ezelőtti helyzetre is vonatkozhatnának, mind tematikájukat, mind az eszközöket illetően. Azért a világ már ennél előrébb tart. Jóllehet az elérhetőség még mindig a legnagyobb probléma (autópálya hiánya), de a kínálat szofisztikálása és a radikális befektetés ösztönzés kidolgozható lenne.

A szerzők, tervezők által javasolt projektek

A stratégiában kb. 60-70 projektjavaslat került betervezésre, amelyből, 55-nek a beruházási költsége 105 M EUR. A fennmaradó projektjavaslatok, az áramtermelési beruházások (fotovoltaikus, vízierőművi, illetve kapcsolt energiatermelés), a közétkeztetés, öt további, városrészi óvoda modernizálása, az egységes városi kollégiumi beruházás, a rekreációs kerékpárutak, a távhőrendszer technológiai megújítása (hőcserélők, közintézmények csatlakozása), a Sport szálló ingatlan revitalizációja is több tízmillió EUR-os beruházást igényel. A készítők azt mondják, hogy a beruházási költségek az első 55 projekt esetében csak 10% körüliek lesznek a magas támogatási intenzitás miatt.
Azonban nem látjuk a közgazdasági modellt. Az Eu projektek esetében az előfinanszírozási kötelezettséget, beleértve az előlegnyújtás lehetőségét, milyen terhet jelent majd? De ami még fontosabb, nem látjuk, hogy a megvalósult beruházások fenntartása milyen költségekkel jár. Kétségtelenül munkahelyeket teremtenek ezek a beruházások, de újra a közszférában foglalkoztatottak arányát fogják növelik, ami stratégia szerint nem lehet cél.
Ez is azt mutatja: nem kellően végiggondolt stratégiáról és nem kellően megtervezett projektkoncepciókról esik szó ebben az IVS-ben.

Indult a "2016 A KÜLHONI FIATAL MAGYAR VÁLLALKOZÓK ÉVE" program!

A pályázásra jogosultak július 15-ig nyújthatják be pályázatukat.

A pályázás feltételei:
- 1976 január 1. után született vállalkozó aki már betöltötte a 18. életévét
- Megszerzett vagy folyamatban lévő magyar állampolgárság
- Mikro- vagy kisvállalkozás

Folytatás...

A vissza nem térítendő támogatás formája előfinanszírozás, értéke 3.000.000 és 6.000.000 forint között mozoghat.

További információkért látogasson el irodánkba:
Csíkszereda, Márton Áron utca 18.
office@cdc2020.com
www.facebook.com/cdc2020
Tel.: 0726-777-129

200.000 EURÓ VÁROSI MIKROVÁLLALKOZÁSOKNAK – VÉGLEGES KIÍRÁS!

Tisztelt Ügyfeleink, Kedves Érdeklődők!

A napokban véglegesítették a Regionális Operatív Program (POR) 2.1A-tengelyének pályázati kiírását, amely 25.000 és 200.000 euró közötti összeggel támogatja a városi mikrovállalkozásokat. A pontozási kritériumokban lényeges változások történtek, kiemelendő ezek közül, hogy immár kötelező a 10%-os önrész felvállalása, míg további 10% újabb pontokat ér.

Folytatás...

A leadási időszak július 27-én veszi kezdetét, tehát azok sem késtek el, akik most döntenek a pályázás mellett.

Ingyenes esélyfelmérés, jogosultság-elemzés irodánkban:
Csíkszereda, Márton Áron utca 18.
office@cdc2020.com
www.facebook.com/cdc2020
Tel.: 0726-777-129

200.000 EURÓ VIDÉKI VÁLLALKOZÁSOKNAK!

Hamarosan elindul a Nemzeti Vidékfejlesztési Program 6.4-es kiírása, amely maximum 200.000 euró vissza nem térítendő támogatást nyújt vidéki nem mezőgazdasági vállalkozások fejlesztésére, valamint új, vidéki nem mezőgazdasági vállalkozások indítására!

Folytatás...

Előnyben azok a vidéki mikro- és kisvállalkozások, amelyek:
• Legalább 3 éves múlttal rendelkeznek
• Az utolsó 2 évet pozitív üzemi eredménnyel zárták (profit)
• A tevékenység egészét falun végzik (székhely, munkapont)
• A projekt illeszkedik a kiemelt tevékenységek egyikébe (agroturizmus, információ-tehnológia, szövet és bőrfeldolgozás, kézműipar, kulturális és kreatív iparágak)

Ingyenes esélyfelmérés, jogosultság-elemzés irodánkban:
Csíkszereda, Márton Áron utca 18.
office@cdc2020.com
www.facebook.com/cdc2020
Tel.: 0726-777-129