RO - HU - EN

Activitatea firmei in perioada 2007 - 2014: Servicii de consultanta, elaborare si management de proiecte

Nr. Program de finanțare Titlu proiect Partener
1. POS CCE - 1.1 Accesare fonduri UE – Achiziționarea utilajelor și echipamentelor necesare pentru producție S.C. 1 Pure Design S.R.L.
2. PNDR – Măsura 313 Dezvoltarea turismului rural în zona ADI Şumuleu, Acţiunea nr. 1. Refugii ornitologice de utilitate publică, Acţiunea nr. 2. Materiale de promovare Asociația de dezvoltare intercomunitară (ADI) Șumuleu
3. PNDR – Măsura 125 Reabilitarea drumurilor de exploatare agricolă Vásárút ADI Vásárút
4. PODCA 1 Înfiinţarea și operaţionalizarea structurilor consultative public-private judeţene în domeniul social în judeţele Mureş, Harghita și Covasna Organizaţia Caritas Alba Iulia
5. POR - 3.2 Modernizare și extindere clădire „Kolping” în vederea înființării unui centru social rezidențial Caritas – Îngrijire la domiciliu
6. PNDR Măsura 125b Reabilitarea drumurilor forestiere din comuna Ciucsângeorgiu Primăria Comunei Ciucsângeorgiu
7. PNDR Măsura 125b Reabilitare drumuri forestiere comuna Ciumani Primăria Comunei Ciumani
8. PNDR Măsura 313 Proiect integrat: Dezvoltarea marketingului turistic în comuna Ciumani Primăria Comunei Ciumani
9. PNDR Măsura 413 - 321 Dezvoltare locală prin LEADER în comuna Ciumani, județul Harghita Primăria Comunei Ciumani
10. PNDR Măsura 322 Reabilitarea rețelei stradale, reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă, construire centru social și dotarea căminului cultural ”Borsos Miklos” – comuna Ciumani, județul Harghita Primăria Comunei Ciumani
11. PNDR Măsura 125b Reabilitare drum forestier Rackebel, reabilitare şi prelungire drum forestier Fagului – comuna Dănești, județul Harghita Primăria Comunei Dănești
12. PNDR Măsura 41 - 322 Amenajare spaţiu public la Capelă Funerară Dăneşti Primăria Comunei Dănești
13. PNDR Măsura 122 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii Asociaţiei Composesorală Dăneşti Asociaţia Composesorală Dănești
14. PNDR Măsura 313 Valorificarea potenţialului turistic din Băile Dugas prin investiţii în infrastructura de primire turistică şi dezvoltarea infrastructurii de recreere – comuna Dănești, județul Harghita Primăria Comunei Dănești
15. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Generală Protecţia Copilului Închiderea Centrului de plasament ”Sfânta Ana” din Miercurea-Ciuc și înființarea a șapte case de tip familial și a unui Centru de recuperare pentru copiii cu dizabilități și deficiențe de învățare DGASPC Harghita
16. POS CCE - 1.1 Sistem de Producție Modernizat și Ecoeficient, Termoizolare Clădire și Amenajare Atelier S.C. DIS PROD S.R.L. Miercurea Ciuc
17. PNDR Măsura 125a2 Reabilitarea drumurilor agricole în comuna în Comuna Săndominic, judeţul Harghita Primăria Comunei Săndominic
18. Fonduri naționale – Ordin MDRT 1152 Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezămintelor culturale din sat Săndominic, comuna Săndominic Primăria Comunei Săndominic
19. PNDR Măsura 41 – 1.1 Amenajare piața comunală Lunca de sus, Harghita Primăria Comunei Lunca de sus
20. PNDR Măsura 125b Modernizarea drumurilor forestiere din comuna Lunca de Sus, județul Harghita Primăria Comunei Lunca de sus
21. PNDR Măsura 322d Reabilitarea drumului comunal DC 150 în satul Valea Ugra, comuna Lunca de Sus, județul Harghita Primăria Comunei Lunca de sus
22. PNDR Măsura 125 Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în comuna Fărăoani, judeţul Bacău Primăria Comunei Fărăoani
23. PNDR Măsura 322d Refacerea și modernizarea drumurilor comunale locale în comuna Fărăoani, județul Bacău Primăria Comunei Fărăoani
24. POR 3.4 Reabilitare Școala Generală ”Dumitru Gafton” – Gălăuțaș Primăria Comunei Gălăuțaș
25. PNDR Măsura 322d Refacerea şi modernizarea drumului comunal DC73 din comuna Gălăuţaş, judeţul Harghita, afectat de inundaţiile din anul 2010 Primăria Comunei Gălăuțaș
26. PNDR Măsura 322d Reabilitare drum comunal DC 141, din comuna Ghimeş-Făget, Jud. Bacău Primăria Comunei Ghimeş-Făget
27. POS CCE 3.1.1 Upgradarea conexiunii broadband şi achiziţionarea echipamentelor Asociaţia Caritas- Îngrijire la domiciliu
28. POS CCE 3.1.1 Conectare la internet prin conexiunea broadband şi achiziţionarea echipamentelor S.C. CDC Country Development Consulting S.R.L.
29. POS CCE 3.1.1 Upgradarea conexiunii broadband şi achiziţionarea echipamentelor S.C. Topoland S.R.L.
30. POS CCE 3.1.1 Upgradarea conexiunii broadband şi achiziţionarea echipamentelor S.C. Romlink Invest S.R.L.
31. POS CCE 3.1.1 Upgradarea conexiunii broadband şi achiziţionarea echipamentelor S.C. Kontur S.R.L.
32. POS CCE 3.1.1 Conectare la internet prin conexiunea broadband şi achiziţionarea echipamentelor S.C. IFPTR S.R.L.
33. POS CCE 3.1.1 Conectare la internet prin conexiunea broadband şi achiziţionarea echipamentelor Fundația IFPTR
34. POS CCE 3.1.1 Upgradarea conexiunii broadband şi achiziţionarea echipamentelor S.C. Gordius-Plus S.R.L.
35. POS CCE 3.1.1 Upgradarea conexiunii broadband şi achiziţionarea echipamentelor S.C. Proiect Consulting S.R.L.
36. POS CCE 3.1.1 Upgradarea conexiunii broadband şi achiziţionarea echipamentelor S.C. DTP Studio S.R.L.
37. PNDR Măsura 41 -1.1 Reparaţii şanţi şi trotuar în centrul comunei Cîrţa Primăria Comunei Cârţa
38. PNDR Măsura 41 – 1.4 Construire refugiu turistic de utilitate publică – comuna Cîrţa Primăria Comunei Cârţa
39. PNDR Măsura 41 – 2.2 Reconstrucția unei clădiri publice în comuna Cîrța cu schimbarea funcției în casă muzeu Primăria Comunei Cârţa
40. PNDR Măsura 322d Refacere şi modernizare DC 82, DC 85 şi podului peste Olt din comuna Cârţa Primăria Comunei Cârţa
41. PNDR Măsura 122 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii Composesoratului Larix Cârţa Composesoratul Larix Cârţa
42. PNDR Măsura 125 Reabilitarea drumurilor de exploatare agricolă din comuna Cozmeni Primăria Comunei Cozmeni
43. PNDR Măsura 322 Reabilitarea rețelei stradale a comunei Cozmeni din județul Harghita, Modernizare cămin cultural din satul Lăzărești, comuna Cozmeni, Construire centru pentru îngrijirea copiilor tip ”after school” în satul Cozmeni, comuna Cozmeni Primăria Comunei Cozmeni
44. PNDR Măsura 125b Reabilitarea Drumurilor Forestiere din Comuna Lisa Primăria Comunei Lisa
45. POR 3.4 Reabilitare şi modernizare şcoală generală corp de clădire „B" clasele I-IV în Lueta Primăria Comunei Lueta
46. PNDR Măsura 322 Dezvoltarea integrată a comunei Lueta Primăria Comunei Lueta
47. PNDR Măsura 125b Construire drum forestier Sankt Hubertus – comunele Bixad, Ghelinta, Zăbala Roy Chowdhury Ecaterina Susana
48. PNDR Măsura 122 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii Asociaţiei Composesorale Misentea Asociaţia Composesorală Misentea
49. PNDR Măsura 313 Dezvoltarea marketingului turistic în comuna Dealu: Acțiunea nr.1.: Centru local de informare și promovare turistică, Acțiunea nr.2.: Materiale de promovare Primăria Comunei Dealu
50. PNDR Măsura 322d Reconstruire DC59 din comuna Dealu Primăria Comunei Dealu
51. Fonduri naționale – Ordin MDRT 1152 Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezămintelui cultural din sat Tibod, comuna Dealu Comuna Dealu
52. PNDR Măsura 322 Centru multifuncţional de sănătate – comuna Dealu Primăria Comunei Dealu
53. PNDR Măsura 322 Modernizarea străzilor din localităţile Păuleni, Delniţa, Şoimeni, Construire grădiniţă cu program scurt în satul Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc, Extindere casă de cultură, sat Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc, Extindere casă de cultură, sat Păuleni, comuna Păuleni-Ciuc Primăria Comunei Păuleni-Ciuc
54. Administrația Fondului pentru Mediu Educația și conștientizarea publicului privind vulnerabilitatea rezervației naturale Lacul Sfânta Ana – Tinovul Mohoș
55. PNDR Măsura 125 Modernizarea drumului de acces agricol în comuna Remetea Primăria Comunei Remetea
56. PNDR Măsura 125c Investiţii în infrastrucura de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor din comuna Remetea, Judeţul Harghita Primăria Comunei Remetea
57. PNDR Măsura 122 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii Asociaţiei Composesorală Sântimbru-Ciuc Asociaţia Composesorală Sântimbru-Ciuc
58. Granturi SEE: Programul PA16/RO12 (Fondul norvegian) Restaurare și valorificare ‘Ansamblul conacului Henter’ din comuna Sântimbru Primăria Comunei Sântimbru
59. PNDR Măsura 41-322 Înființarea și dotarea serviciului public de deszăpezire, întreținere drumuri și spații verzi în comuna Sântimbru Primăria Comunei Sântimbru
60. PNDR Măsura 125a2 Dezvoltarea turismului rural în comuna Sâncrăieni, Acţiunea nr. 1. Refugiu de utilitate publică, Acţiunea nr. 2. Materiale de promovare Primăria Comunei Sâncrăieni
61. PNDR Măsura 122 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii Asociaţiei Composesorală Sâncrăieni Asociaţia Composesorală Sâncrăieni
62. PNDR Măsura 41 - 2.2 Restaurarea turnului bisericii romano-catolice din Tomești Primăria Comunei Tomeşti
63. PNDR Măsura 125a Modernizare drum de exploatare agricolă în comuna Tomeşti Primăria Comunei Tomeşti
64. POS CCE 4.2 Amenajare microhidrocentrală în localitatea Tomeşti judeţul Harghita Primăria Comunei Tomeşti
65. Fonduri naționale – Ordin MDRT 1152 Modernizarea centrului cultural din Frumoasa Comuna Frumoasa
66. POR 3.4 Reabilitarea Școlilor cu clasele I-Iv Putna și Valea Frumoasă din Comuna Tulgheș Județul Harghita Primăria Comunei Tulgheş
67. PNDR Măsura 322d Modernizarea şi refacerea drumurilor comunale din Comuna Tulgheş Primăria Comunei Tulgheş
68. PNDR Măsura 322d Refacerea DC 139 şi DC 140 din comuna Vărşag Primăria Comunei Vărșag
69. PNDR Măsura 322 Înființarea Casei Sănătății din Comuna Vărșag, Județul Harghita Primăria Comunei Vărșag
70. PNDR Măsura 323 Reconstruirea muzeului sătesc din comuna Vărșag județul Harghita Primăria Comunei Vărșag
71. PNDR Măsura 125a2 Reabilitarea drumului de exploatatie agricolă Laz – Egettvesz in comuna Zetea, judeţul Harghita Primăria Comunei Zetea
72. Fonduri naționale – Ordin MDRT 1152 Modernizarea și dotarea căminului Cultural Szabó Gyula Merești din comuna Merești, sat Merești Comuna Merești
73. Fonduri naționale – Ordin MDRT 1152 Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezămintelui cultural din sat Lunca de Sus Comuna Lunca de Sus
74. Fonduri naționale – Ordin MDRT 1152 Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezămintelui cultural din comuna Dănești, sat Dănești Comuna Dănești
75. Fonduri naționale – Ordin MDRT 1152 Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezămintelui cultural din comuna Cârța, sat Ineu Comuna Cârța
76. Fonduri naționale – Ordin MDRT 1152 Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezămintelui cultural din sat Lueta, comuna Lueta Comuna Lueta
77. Fonduri naționale – Ordin MDRT 1152 Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezămintelui cultural din sat Sat Tușnad Nou, comuna Tușnad Comuna Tușnad
78. Fonduri naționale – Ordin MDRT 1152 Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezămintelui cultural din sat Cașinu Nou, comuna Plăeșii de Jos Comuna Plăeșii de Jos

Activitatea firmei în perioada 2007 - 2014: Servicii de management de proiecte

Nr. Program de finanțare Titlu proiect Partener
1. PNDR - Măsura 313 Proiect integrat: Dezvoltarea marketingului turistic în zona ADI Bogát Asociația de dezvoltare intercomunitară (ADI) Bogát
2. PNDR - Măsura 313 Proiect integrat: Dezvoltarea marketingului turistic în zona ADI Felcsík ADI Felcsík

Activitatea firmei în perioada 2007 - 2014: Elaborarea de strategii de dezvoltare

Nr. Program de finanțare Titlu proiect Partener
1. UMP MAKIS/CESAR-MADR Modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură completarea sprijinului financiar acordat de uniunea europeană pentru restructurarea agriculturii în România servicii de orientare socio-economică destinate populației agricole din județul Harghita
www.agrartanacsadas.ro
www.fose-harghita.ro
2. PNDR - Măsura M41 Strategia de dezvoltare a regiunii locale rurale G10
www.g10.ro
Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru dezvoltarea Regiunii Giurgeului G10
3. PNDR - Măsura M41 Strategia de dezvoltare locală rurală a regiunii Sovidek-Hegyalja
www.sovidek-hegyalja.ro
Asociația Grupul de Acțiune Locală Sóvidék – Hegyalja
4. Elaborarea planului strategic de dezvoltare urbană a municipiului Reghin Primăria municipiului Reghin
5. Strategia de dezvoltare a comunei Remetea 2014-2020 Primăria comunei Remetea
6. Strategia de dezvoltare a municipiului Gheorgheni 2014-2020 Primăria municipiului Gheorgheni