RO - HU - EN

PNDR Măsura 322, proiect integrat Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă comuna Ciumani

Reabilitarea rețelei stradale, reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă, construire centru social și dotarea căminului cultural ”Borsos Miklos” – comuna Ciumani, județul Harghita.

Obiectivul prezentului proiect integrat constă în realizarea unor investiții care pe de o parte fundamentează bazele unei dezvoltări economice durabile din zonă, pe de altă parte contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor din Comuna Ciumani. Investițiile propuse vizează reabilitarea drumurilor comunale, extinderea rețelelor de apă, înființarea unui Centru Social și dotarea Căminului Cultural. Rezultatele directe ale proiectului sunt următoarele: 10,105 km drum comunal reabilitat, două poduri realizate, 26,35 km rețea de apă, construirea unui Centru Social și dotarea Căminului Cultural "Borsos Miklós" din comuna Ciumani, județul Harghita.