RO - HU - EN

PNDR Măsura 122 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii Asociaţiei Composesorală: Dănești, Larix Cârţa, Misentea, Sântimbru-Ciuc și Sâncrăieni Dănești

Proiectul vizează achiziţionarea unor utilaje şi echipamente specifice, pentru executarea lucrărilor de îngrijire (rărituri, curăţiri, degajări şi tăieri de igienă) prevăzute de amenajament, în fondul forestier proprietate privată al Asociaţiei Composesorală Dăneşti. Utilajele ce vor fi achiziţionate prin intermediul proiectului, vor avea impact redus asupra mediului, făcănd posibil colectarea suspendată al produselor lemnoase secundare din parchete, fiind o soluţie ecologică, nedegradând solul şi albiile păraielor, nerănind pe arborii rămaşi în picioare. Executarea lucrărilor susmenţionate ameliorează starea fitosanitară al arboretelor, sporeşte rezistenţa lor la factorii perturbatori biotici şi abiotici, totodată ajutănd şi accesibilizarea necesară al arboretelor susmenţionate. Asociaţia Composesorală Dăneşti deţine o suprafaţă totală de teren forestier 1738,2 ha din care suprafaţa care face obiectul proiectului este de 1362,1 ha. Larix Cârța.

Proiectul are ca obiect de bază ridicarea valorii economice al pădurilor Composesoratului Larix Cârţa, prin achiziţionarea unor utilaje şi echipamente specifice realizării lucrărilor de degajări ( motocoase forestiere), curăţiri (motoferăstrău mecanic) şi un tractor cu remorcă pentru scos-apropiatul lemnului, din rărituri, repectiv din suprafeţele parcurse cu tăieri de igienă pentru menţinerea stării fitosanitare bune al arboretelor prin doborârea, colectarea şi scoaterea exemplarelor uscate, deperisate şi atacate de insecte. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei , se justifică prin suprafaţa însemnată de pădure pe care sunt prevăzute lucrări de îngrijire de amenajament şi nedispunerea Composesoratului Larix Cârţa de utilajele şi echipamentele adecvate, necesare pentru executarea acestor lucrări. Composesoratul Larix Cârţa deţine o suprafaţă totală de teren forestier conform contractelor de administrare / servicii silvice este de 1151,67 ha (conform amenjamentelor şi conferinţei II. 1094,6) ha din care suprafaţa care face obiectul proiectului este de 860,2. Sântimbru-Ciuc .

Proiectul are ca obiect principal, ridicarea valorii economice al pădurilor Asociaţiei Composesorale Sântimbru-Ciuc, prin achiziţionarea unui tractor articulat forestier şi o remorcă pentru scos-apropiatul lemnului, din rărituri, repectiv din suprafeţele parcurse cu tăieri de igienă pentru menţinerea stării fitosanitare bune al arboretelor prin doborârea, colectarea şi scoaterea exemplarelor uscate, deperisate şi atacate de insecte. Executarea lucrărilor de îngrijire (curăţiri, rărituri şi tăieri de igienă) sunt prevăzute de amenajament, în fondul forestier proprietate privată al Asociaţiei Composesorală Sântimbru-Ciuc. Utilajele ce vor fi achiziţionate prin intermediul proiectului, vor avea impact redus asupra mediului, făcănd posibil colectarea suspendată al produselor lemnoase secundare din parchete, fiind o soluţie ecologică, nedegradând solul şi albiile păraielor, nerănind pe arborii rămaşi în picioare. Executarea lucrărilor susmenţionate ameliorează starea fitosanitară al arboretelor, sporeşte rezistenţa lor la factorii perturbatori biotici şi abiotici, totodată ajutănd şi accesibilizarea necesară al arboretelor susmenţionate. Asociaţia Composesorală Sântimbru-Ciuc deţine o suprafaţă totală de teren forestier 1750,2 ha din care suprafaţa care face obiectul proiectului este de 1520,41 ha. Sâncrăieni.

Proiectul vizează achiziţionarea unor utilaje şi echipamente specifice – pentru executarea lucrărilor de îngrijire (rărituri, curăţiri, degajări şi tăieri de igienă) prevăzute de amenajamentul, în fondul forestier proprietate privată al Asociaţiei Composesorală Sâncrăieni. Utilajele ce vor fi achiziţionate prin intermediul proiectului, vor avea impact redus asupra mediului, făcănd posibil colectarea suspendată al produselor lemnoase secundare din parchete, fiind o soluţie ecologică, nedegradând solul şi albiile pâraielor, nerănind pe arborii rămaşi în picioare. Executarea lucrărilor susmenţionate ameliorează starea fitosanitară al arboretelor, sporeşte rezistenţa lor la factorii perturbatori biotici şi abiotici, totodată ajutănd şi accesibilizarea necesară al arboretelor susmenţionate. Asociaţia Composesorală Sâncrăieni deţine o suprafaţă totală de teren forestier 1878,1 ha din care suprafaţa care face obiectul proiectului este de 1621,8 ha.