RO - HU - EN

PNDR Măsura 313 Dezvoltarea marketingului turistic în comuna Ciumani

Necesitatea realizării proiectului rezultă din lipsa informațiilor legate de diversele servicii oferite (lipsa informațiilor coerente pe internet, lipsa broșurilor și altor materiale de promovare), de asemenea, turiștii nu au de unde să obțină informațiile necesare nici la fața locului. O altă necesitate este reprezentată de faptul, că atracțiile turistice sunt greu accesibilie, precum și de lipsa unui marketing coerent pentru această zonă.

Oportunitatea investiției constă în oferirea unor soluții estetice, inovative, accesibile în trei limbi (română, maghiară, engleză), cu design și image caracteristice zonei, Prin această investiție va putea fi realizat un sistem electronic local de rezervare pentru structurile de primire turistice din spațiul rural, care va putea fi conectat la sistemele regionale și naționale, sprijinind astfel turiștii la rezervarea locurilor de cazare. Prin această investiție va putea fi promovată cultura locală tradițională și patrimoniul cultural și natural local.

S-au realizat 3 investiții interdependente:

Acțiune nr 1: Centru local de informare și promovare turistică – construirea sediului prin care se va coordona informarea și promovarea turistică a zonei, amplasat într-un punct strategic

Acțiune nr 2: Panouri de informare turistice (racorduri la utilități) – două panouri informative pe format digital amplasate în două locații-cheie.

Acțiune nr 3: Materiale de promovare – broșuri, cataloage ilustrate și pliante de prezentare a atracțiilor din Comuna Ciumani, hărți turistice locale, tematice a obiectivelor din zonă și în Comuna Ciumani, pentru o mai ușoară și punctuală dezvoltare a traseelor turistice.