RO - HU - EN

Informații actuale

Se aproprie termenul limită până când se pot depune proiecte în cadrul programului “Anul 2016 ANTREPRENORI TINERI MAGHIARI DIN AFARA GRANIŢELOR”!

Beneficiarii eligibili pot depune proiecte până la data de 15 iulie 2016.

Cerinţele programului:
- Antreprenor născut după 1 ianuarie 1976 şi are vârsta cel puțin 18 ani
- Cetăţenie maghiară sau în curs de obținere
- IMM

Continuare...

Finanţarea nerambursabilă între 3.000.000 şi 6.000.000 de forinţi maghiari.

Pentru mai multe informaţii nu ezitaţi să ne căutaţi la biroul nostru:
Miercurea Ciuc, Strada Márton Áron nr 18.
office@cdc2020.com
www.facebook.com/cdc2020
Tel.: 0726-777-129

Observații generale referitor la Strategia de dezvoltare urbană integrată a municipiului Miercurea Ciuc

1. Este clar că obiectivul strategiilor similare este creşterea competivităţii oraşului şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei.
2. Cele două obiective susmenţionate apare în strategia actuală numai pe nivel teoretic.
3. Majoritatea primei părţi a strategiei conţine o analiză statistică care asigură şi în evaluarea situaţiei.
Observaţii privind analiza statistică:
Analizele de statistică sunt folositoare pe acele teritorii care pe urmă vor fi şi dezvoltate. Din acest punct de vedere strategia prezintă şi statistici care nu se leagă de tema aferentă strategiei.
Analiza statistică nu poate substitui evaluarea situaţiei, numai o complementează pe aceasta. Astfel, nu se poate neglija o evaluare de situaţie temeinică.

Continuare...

4. Din cauza că punctul de plecare a strategiei nu este clar definit, nu este cunoscută baza din care se va lansa planificarea dezvoltării urbane integrate. Cu câțiva ani în urmă a avut deja loc planificarea strategiei de dezvoltare integrată a oraşului Miercurea Ciuc, iar din obiectivele determinate au fost şi realizate şi nerealizate, etc. Ar fi logic, deci ca rezultatul strategiei anterioare să fie baza strategiei actuale.
5. Conceptul de ‘atractivitate socială’ este greu de înţeles. Poate că se referă la capacitatea de retenţie a populaţiei, dar în acest caz, de ce nu se numeşte aşa? Deci luând în considerare faptul că atractivitatea economică sau turistică sunt denumiri bine înţelese, conceptul de atractivitate socială nu este deloc.
6. Perioada determinată între planificare şi executare (punctul de start şi punctul final) este în mai multe cazuri diferit: 2016-2020, 2016-2023, 2025 sau în unele cazuri este vorbă de două decenii. Asta ar fi logic, dar atunci trebuie bine motivat când este cât.
7. Între unele intervenţii şi propuneri de proiecte nu sunt prezentate sinergiile aferente acestora.
8. Lipsesc modelele economice ale proiectelor şi intervenţiilor propuse. Aceste modele sunt esenţiale în această fază a planificării, şi nu pot să fie incluse în fazele următoare pentru că strategia nu poate să fie bazată numai pe rezultatele hipotetice ale planificării viitoare. Calculaţiile estimative ale acestor modele trebuie făcute chiar în această fază, pentru că altfel persoanele competente cum pot să iau decizii?
9. Nivelul de proiect al strategiei este destul de megaloman, adică se sugerează că în timp ce intenţia strategiei este ‘reconstruirea’ aproape întregului oraş, până atunci proiectele propuse sunt mai degrabă modeste sau inutile. Ca de exemplu, nu este definit ca programul de ‘smart city’ ce înseamnă în cazul unui asemenea oraş ca Miercurea Ciuc, trebuie înţeles ca în cazul unui oraş cu mai mult de sute de mii sau mai multe millioane de locuitori? Proiectantele intră în mai multe cazuri în această capcană, propunând intervenţii care de altfel nici nu sunt folositoare pentru oraşul respectiv.
10. Lipseşte conceptul bine definit de dezvoltare urbană, care ar trebuie să fie punctul de plecare a strategiei.
11. Planificarea şi proiectarea strategiei ar trebui să fie început şi scris din nou.

Câteva exemple concrete:

Dezvoltare economică

1. Oraşul nu are o strategie de dezvoltare economică? Această problemă se ridică din faptul că autorii au menţionat numai obiectivele privind dezvoltarea culturii. În cazul în care nu există, atunci ar fi nevoie de ea.
2. Principalele priorităţi de dezvoltare economică:
a. Industriile de lemn şi de textil bazate pe dotăriile locale şi regionale şi
b. Sectorul TIC funcţionând ca şi baza altor activităţi sectoriale
Prin urmare, cele mai importante sectoare pentru dezvoltare sunt proiectarea şi sectorul TIC? Deci, nu se poate vorbi despre nici o producţie? Precum, trebuie incubatoare inovatoare pentru proiectare şi sectorul TIC? Şi centru incubator şi de educaţie, pentru că aici se formează start-up-urile şi după aceea vin investitorii? În consecinţă, toate astea nu sunt bazate pe realitate.
Probabil că proiectanţii nu au mai realizat un asemenea proiect ca acesta. În caz contrar ar fi trebuit să ştie că pentru ceea ce vor ei este necesar asigurarea unui cadru universitar şi inovator (C+D+I) foarte puternic.
De asemenea, intervenţiile propuse iau în seamă pe acele micro-întreprinderi care au 1-2 angajaţii. Această propunere de dezvoltare economică pune accentul în primul rând pe educaţie şi training (formarea profesională pentru adulţi) şi nu pe măsurile şi instrumentele care ar facilita creşterea întreprinderilor locale, precum şi nici nu se menţioneză că oraşul cu ce fel de dezvoltări şi instrumente poate contribui la succesul antrepenorilor noi în oraş.
În ceea ce priveşte propunerile privind dezvoltarea turismului, acelea deja sunt învechite s-(ar putea referi la situaţia de acum 25 de ani). Lumea de atunci s-a mai dezvoltat şi chiar poate că accesibilitatea este încă acum o problemă (din cauza că lipsesc autostrăzile) dar sofisticarea ofertelor şi încurajarea investiţiilor radicale sunt realizabile.

Proiecte propuse de autori, proiectanţi

În strategia prezentă sunt propuse cam 60-70 proiecte, din care 55 proiecte au cheltuieli de investiţie de 105 millioane de euro. Iar pentru proiectele rămase sunt necesare investiţii de mai mult de zece millioane de euro (proiectele care se referă la: investiţii de generare energie prin sisteme fotovoltaice, hidro-electrice și de cogenerare; alimentaţia publică; modernizarea a 5 grădiniţe din oraş; investiţie în cămin unic a oraşului; piste de bicilete recreaţionale; reînnoirea tehnologică a sistemelor de încălzire; reabilitarea Hotelului Sport). Autorii spun că pornind de la intensitatea finanţărilor, cheltuielile de investiţie pentru primul 55 proiecte vor fi numai 10%, însă nu avem posibilitatea să aruncăm o privire la modelul economic.
În cazul proiectelor UE, care ar fi obligaţia de pre-finanţare, luând în calcul inclusiv posibilitatea de avans? Dar o întrebare foarte relevantă: realizarea proiectelor propuse ce costuri de mentenanţă au după aceea? Nu există nici o îndoială că investiţiile propuse vor crea multe locuri de muncă noi, dar vor creşte proporţia angajaţilor care lucrează în sfera publică, care din perspectiva strategiei nu poate să fie un obiectiv.
Şi acest fapt subliniează că strategia actuală nu este bine gândită şi conceptele de proiecte nu sunt clar planificate.

S-a lansat programul “Anul 2016 ANTREPRENORI TINERI MAGHIARI DIN AFARA GRANIŢELOR”!

Beneficiarii eligibili pot depune proiecte până la data de 15 iulie 2016.

Cerinţele programului:
- Antreprenor născut după 1 ianuarie 1976 şi are vârsta cel puțin 18 ani
- Cetăţenie maghiară sau în curs de obținere
- IMM

Continuare...

Finanţarea nerambursabilă între 3.000.000 şi 6.000.000 de forinţi maghiari.

Pentru mai multe informaţii nu ezitaţi să ne căutaţi la biroul nostru:
Miercurea Ciuc, Strada Márton Áron nr 18.
office@cdc2020.com
www.facebook.com/cdc2020
Tel.: 0726-777-129

200.000 EURO PENTRU MICRO-ÎNTREPRINDERI DIN ZONA URBANĂ – APELUL DE PROIECTE LANSAT!

Stimaţi Clienţi, stimaţi Interesaţi!

Apelul de proiecte din cadrul axei prioritare 2.1 în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) a fost lansat în zilele recente. Conform apelului, programul oferă finanţare între 25.000 şi 200.000 de euro pentru microîntreprinderi din zonă urbană. Criteriile de evaluare au fost modificate, adică finanţarea proprie este obligatoriu de 10%, iar încă 10% înseamnă puncte în plus.

Continuare...

Perioada de depunere a proiectelor începe cu data de 27 iulie 2016, astfel, nici cei care acum decid acum că vor să depune proiecte, o pot face.

Pentru mai multe informaţii nu ezitaţi să ne căutaţi la biroul nostru:
Miercurea Ciuc, Strada Márton Áron nr 18.
office@cdc2020.com
www.facebook.com/cdc2020
Tel.: 0726-777-129

200.000 EURO PENTRU ÎNTREPRINDERI RURALE!

În curând se lansează apelul de proiecte din cadrul submăsurii 6.4 al Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, care oferă finanţare nerambursabilă până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea întreprinderilor din mediul rural, precum şi pentru înființarea întreprinderilor neagricole din mediul rural!

Continuare...

Au prioritate IMM-urile, care:
• Au activitate de minim 3 ani
• Au obținut profit în ultimii 2 ani
• Activitatea se desfăşoară în mediul rural (sediul, punctul de lucru)
• Proiectul vizează sectoare cu potențial de creștere (agro - turism, tehnologia informației, prelucrare produselor textile şi de piele, artizanat, industriile creative și culturale, etc.)

Pentru mai multe informaţii nu ezitaţi să ne căutaţi la biroul nostru:
Miercurea Ciuc, Strada Márton Áron nr 18.
office@cdc2020.com
www.facebook.com/cdc2020
Tel.: 0726-777-129